Bütünleyici Servisler

Kara , Hava , Deniz ve Proje Taşımacılığının yanısıra depolama , konteyner satışı , gümrükleme
alanlarında da ek hizmetlerimiz mevcuttur.

 

Sağlamlaştırma 

Isı kontrollü (reefer)
Konteyner taşımacılığı ve kiralaması. Özellikle sabit bir ısı altında taşınması gereken yükler için reefer konteyner ile servis veriyoruz . Genellikle sebze ve meyva , ikinci sırada et ve balık ürünleri ve sonra ilaç , taze çiçek taşımalarında yükleme adresinden teslim adresine kadar sabit bir derecede, nem ve havalandırma kontrolü yapılarak yükünüzü teslim ediyoruz. Aynı zamanda kiralama yada satın alabileceğiniz , düşük enerji tüketimine sahip reefer konteynerler , takılacak mekanik soğutma aksamına göre -30C kadar hizmet vermektedir.

İkinci el konteyner satın alma.
Mükemmel kondüsyonda olmayan ancak gerek yurt içi depolama gereksede yurt dışı taşımalarda rahatlıkla kullanılacak ikinci el standart 20’lik, 40’lık ve high cube ile 45’lik konteynerleri satın alıp yurt dışına gideceklerin survey raporlarını yaptırıp, armatörlerden shipper’s own izinlerini alıyoruz.

Sağlamlaştırma (Lashing)
Lashing kelime anlamıyla kargonun konteyner’e yada gemi’ye yada araç üzerine özel halat / kanca , kilit gibi araçlarla bağlanması/sabitlenmesi işlemidir. Bu işlem standart yada kapalı konteynerlerde dahil olmak üzere kargonun nakliye esnasında oluşabilecek devrilme / sarsılma ve doğal kaynaklı hasarları önlemek amacıyla yapılır. Sabitleme işleminde hava yastığı , takoz , spanzet , çelik halat , kanca , balonlu hava yastığı ve branda gibi ekipmanlar kullanılır.

Taşıma sertifikaları ve belgelendirme
Özellikle Batı Afrika ülkelerine yapılan ihracatlarda kargonun kontrolü / takibi açısından çeşitli belge ve sertifikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belge ve sertifikalar olmadan gönderilen yükler ülkeye alınmayacağı gibi yüksek vergi ve cezalarla karşı karşıya kalacaktır. Belli başlı belge çeşitleri ve bu belgeleri isteyen ülkeler aşağıdaki gibidir , Vira talebiniz halinde sizin adınıza başvuruları yapıp belge ve numaraları temin edecektir.
1 – LIBREVILLE / GABON – BIC (Bordereau D’Identification Des Cargaisons)
2 – BOMA, MATADI / DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO – FERI ( Fiche Electronique de Renseignement Importation)
3 – POINTE NOIRE / REPUBLIC OF CONGO -ECTN ( Electronic Cargo Tracking Note)
4 – ABIDJAN / IVORY COAST – BSC (Bordereau De Suivi De Cargaison)
5 – TOAMASINA, TAMATAVE / MADAGASCAR – BSC (Bordereau De Suivi De Cargaison)
6 – OUAGADOUGOU / BURKINA FASO – ECTN ( Electronic Cargo Tracking Note)
7 – NIAMEY / NIGER – BSC (Bordereau De Suivi De Cargaison) ya da CTN (Cargo Tracking Note)
8 – LUANDA, LOBITO, NAMIBE, KABINDA / ANGOLA – CNC (Conselho Nacional de Carregadores)
9 – NİJERYA – FORM M VE ENS (Entry Summary Declaration)

Depo ve antrepo organizasyonu
Depo tanım itibariyle koli , paket , palet vs ürünlerin düzenli / sistematik olarak istiflendiği, belli bir süre sonunda nakliyesinin yapılması için forklift, vinç vs teknolojik ekipmanlar kullanılarak tahmil ve tahliyesinin gerçekleştirildiği açık veya kapalı saklama alanlarıdır. Antrepo ise , gümrüklenmiş ticari niteliğe sahip malların konulduğu , gümrük mevzuatı, vergi ve diğer yasal zorunluluklara tabi olan açık yada kapalı depolama alanıdır. Antrepolar özel ve genel olarak ikiye ayrılır , özel antrepolarda sadece işletmecisine ait mallar depolanır , genel antrepolarda ise işletmeci ile malın sahibi farklıdır. Vira olarak gerek Ambarlı gerekse de Gebze bölgesinde genel kullanıma açık depo ve antrepolarla sizlere hizmet vermekteyiz.

Imo’lu madde taşımacılığı (tehlikeli ­ yanıcı madde )
Tehlikeli yük taşıma faaliyetinde bulunan tüm taraflar; taşımacılığı emniyetli, güvenli ve çevreye zararsız şekilde yapmak, kazaları engellemek ve kaza olduğunda zararı olabildiğince aza indirmek için gerekli olan tüm önlemleri almak zorundadırlar. Tehlikeli yüklerin onaylı ve kurallara uygun ambalajlanması, taşıma birimlerine (konteyner / kamyon /gemi / uçak )emniyetli bir biçimde yüklenmesi,istif edilmesini, sağlama alınmasını, taşınmasını ve boşaltılması gerekmektedir. Tehlikeli yükler için taşıyıcı firmalardan özel izinler alınmakta , liman ve terminaller yükleri geçici depolama ve aktarma faaliyetleri için güvenli bölgelerde tutmaktadır. Taşıma ekipmanlarının üzerine tehlikeli madde olduğunu gösteren IMO etiketleri takılmaktadır. Bu tip nakliyelerin navlunu tehlikeli olmaları sebebiyle normal taşımaya göre daha yüksek olup , Limanlarda ortalama %20 daha fazla hizmet bedeli uygulamaktadır.

Tehlikeli madde sınıflarını ve bu sınıfa giren ürünler ;
SINIF 1
PATLAYICILAR (EXPLOSIVES)
Bu sınıfa dahil maddeler : Kara Barut, Fişek, Sis Bombası, Cephane, Dinamit vb.

SINIF 2
GAZLAR (GASES)

SINIF 2.1
YANICI GAZLAR (FLAMMABLE GAS)
Bu sınıfa dahil maddeler : Asetilen, Etan, Etilen, Metan, Hidrojen, Çakmak Gazı , Deodorant vs.

SINIF 2.2
ZEHİRLİ GAZLAR (TOXIC GAS) : Amonyak, Flor, Prüssik Asit, Klorit, Karbon monoksit vb.

SINIF 2.3
YANICI OLMAYAN SIKIŞTIRILMIŞ GAZLAR (NON-FLAMMABLE COMPRESSED GAS)
Bu sınıfa dahil maddeler : Argon, Helyum, Karbondioksit, Hava Gazı, Oksijen vb.

SINIF 3
YANICI SIVILAR (FLAMMABLE LIQUID)
Yanıcı sıvılar ısınmaları halinde, buharlaşan gazın yanma noktasına göre, 3 gruba ayrılırlar.

SINIF 3.1
BENZİN : Yanma noktası 18O C’den düşüktür.

SINIF 3.2
MAZOT : Yanma noktası 18OC ile 23OC arasındadır.

SINIF 3.3
MAZOT : Yanma noktası 23OC ile 61OC arasındadır.

SINIF 4
GAZLAR (GASES)

SINIF 4.1
YANICI KATILAR (FLAMMABLE SOLID)
Bu sınıfa dahil maddeler : Alüminyum Tozu, Sellüloid, Naftalin, Kırmızı Fosfor, Filmler, Neft Yağı, Kuru Lifler vb.

SINIF 4.2
KENDİ KENDİNE YANABİLEN KATILAR
(SPONTENOUSLY COMBUSTIBLE)
Bu sınıfa dahil maddeler : Kopra, Balık Unu, Kuru Ot,, Mangal Kömürü vb.

SINIF 4.3
ISLANDIĞINDA YANABİLEN KATILAR
(DANGEROUS WHEN WET : Su ile temas ettiklerinde veya ıslandıklarında, yanma özelliği gösteren katılardır.
Bu sınıfa dahil maddeler : Alkalin alaşımlar, Baryum, Karpit, Ferro Silisyum, Natriyum, Magnezyum vb.

SINIF 5
OKSİTLEYİCİ MADDELER (OXIDIZİNG SUBSTANCES)

SINIF 5.1
OKSİTLEYİCİ MADDELER (OXIDIZING AGENT) : Bu sınıfa giren maddeler, oksijen açığa çıkartmak suretiyle yanmayı kolaylaştırıcı bir ortam meydana getirirler.
Bu sınıfa dahil maddeler : Nitrat, Suni Gübre, Amonyum Sülfat, Baryum Klorat vb.

SINIF 5.2
ORGANİK PEROKSİTLER
(ORGANIC PEROXIDE) : Bu sınıfa giren maddeler yanıcı olabilecekleri gibi, patlayıcı da olabilirler.
Bu sınıfa dahil maddeler : Bütün peroksitler bu sınıfa dahildir.

SINIF 6
ZEHİRLEYİCİLER (TOXIC)
SINIF 6.1
ZEHİRLEYİCİ MADDELER (TOXIC) : Zehirleyici maddeler insan vücuduna ağız yoluyla girebilir ve insanı öldürebilirler.
Bu sınıfa dahil maddeler : Arsenik, Anilin, Baryum Oksit, Fenol, Nikotin, Kurşun, Siyanür, Cıva ürünleri vb.

SINIF 6.2
MİKROPLU (BİYOLOJİK) MADDELER
(INFECTIOUS SUBSTANCE : Bu maddeler mikrop ihtiva ettiklerinden hastalıklara sebep olurlar.
Bu sınıfa dahil maddeler : Kemik, Kemik Yağı, Sıkıştırılmış Et Atıkları, Hayvan Derileri, Kan Tozu, vb.

SINIF 7
RADYOAKTİF MADDELER (RADIOACTIVE)
Bu maddeler özel kaplar içerisinde nakledilirler. Kapların mutlak suretle hasarsız olması gerekmektedir.
Aktivite dereceleri bakımından 3 gruba ayrılırlar.

SINIF 8
Aşındırıcı/ Asidik Maddeler (CORROSIVES)
Bu sınıfa dahil maddeler : Sulu piller, Sülfürik asit, Hidroklorik asit, Asetik asit, Sodyum hidroksit çözeltisi

SINIF 9
Farklı Tehlikeleri olan Madde ve Nesneler
Bu sınıfa dahil maddeler ; Kuru Buz , İlk yardım kitleri , Lityum İyon piller , Mıknatıs içeren ürünler.